دالیا : مامان چرا خدا صدف تو دریاها درست کرده ؟ به چه دردی میخورن مگه ؟

مامان : بعد از توضیح مفصل در مورد صدف و ... خدا همه چیز و تو دنیا قشنگ آفریده ببین ساحل با صدفا چقدر خوشکل میشه . 

دالیا : اینطور هم نیست خدا بعضی چیزا رو بی کلاس درست کرده تعجب

×××××××××××

سرما که کمتر شده پشه ها بد جور حمله کردن طوری که از غروب به بعد نمیشه راحت بیرون رفت . 

دالیا در جدال با یه پشه بزرگ : اه پشه خر 

من :‌ دالیا این پشه است نه پشه خر . بده آدم اینطوری حرف بزنه 

دالیا :‌ پس چرا شما به مگس بزرگا میگید مگس خر ؟ 

من : خنده اون اسمش خرمگس ِ . دیگه نمیشه گفت خر پشه 

/ 2 نظر / 29 بازدید
عطیه

ای حانم به این شیرین زبون خوردنی. الهی. از الان پشه ها شروع کردن! انگار از الان اومدن اضافه کاری! تا تابستون دیگه چه ها که نمیکنن! خووو بچه راست میگه دیگه! خرند دیگه!