دالیا : چرا به جای عصرها صبح میرم استخر ؟

من : چون سانس عصر و دادن به تیم 

-      تیم یعنی چی ؟ 

-      یعنی چند نفری که با هم تمرین می کنن که برای مسابقه آماده بشن . 

-      آهان همونهایی که تلویزیون نشونشون میده . 

-      آره . ولی ایران دخترا رو موقع شنا نشون نمی ده ( این تیکه رو نباید م یگفتم یهو از دهنم پرید )

-      چرا آخه ؟

-      چون باید با حجاب باشن ولی با مایو نمی تونن نشون بدن 

-      خوب اگه اینطوره مردها رو هم نباید نشون بدن اونا که همه بدنشون معلومه حتی می می هاشون !!! ولی خانمها مایوشون پوشیده است . پس هیچ کس نمیره مسابقه شون و تماشا کنه ؟

-       چرا میرن البته فقط خانمها میرن . 

دالیا همیشه در مورد اینکه چرا تو فیلمها زنها رو بدون حجاب تو خیابونا نشون میدن و ما اینجا باید روسری سر کنیم می پرسه و البته هیچ وقت قانع نشده . 

/ 1 نظر / 8 بازدید